NIEMCY

Elektroniczny system poboru opłat - Toll Collect

  • System Toll Collect jest obowiązkowy dla wszystkich pojazdów o DCM > 12 ton   

   Od 1 października 2015 r. obowiązkiem uiszczania opłat drogowych zostaną objęte samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie 7,5 t i więcej (obecnie obowiązują opłaty dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie 12 t i więcej).

    Gdzie obowiązuje Toll Collect - mapa - na dzień 01.07.2015r.

     Wykaz płatnych autostrad i punktów poboru opłat

  • Wysokość opłat uzależniona jest od liczby przejechanych kilometrów, liczby osi oraz klasy Euro pojazdów

         Stawki opłat od 1.01.2015r.

Przydatne formularze:

Rejestracja użytkownika:

Instrukcja

Formularz

Rejestracja pojazdu:

Instrukcja

Formularz

Zmiana danych:

Formularz zmiany danych      pojazdu + instrukcja

Zmiana sposobu płatności

Formularze należy dostarczyć do:

              Toll Collect GmbH

              Postfach 11 03 29

              10833 Berlin, Niemcy

          www.toll-collect.de